Název: Metodika nácviku in-line bruslení pro děti mladšího školního věku
Další názvy: Methodology of in-line skating practise for junior school age children
Autoři: Šašková, Zora
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7075
Klíčová slova: In-line bruslení;děti;mladší školní věk;metodika nácviku
Klíčová slova v dalším jazyce: Roller blading;In-line skating;junior age children;kids;methodology
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo sestavení metodické řady pro nácvik základních pohybových dovedností v inline bruslení pro děti mladšího školního věku. Teoretická část představuje inline bruslení jako novou, populární pohybovou aktivitu, dále seznamuje se zvláštnostmi věkové skupiny 6-12 let, vhodnými učebními postupy a metodami při její výuce. Metodická část je doplněna o podrobný obrazový materiál, který umožňuje vizuální kontrolu správnosti prováděného cvičení. Důraz byl kladen na rozmanitost a pestrost výuky, protože samotná průpravná cvičení děti dostatečně nezaujmou. Tato práce může sloužit pedagogům prvního stupně základní školy k usnadnění zahrnutí inline bruslení do školní tělesné výchovy, instruktorům bruslení pro zkvalitnění výuky jejich mladých svěřenců a případně může pomoci rodičům s výukou inline bruslení jejich dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis was a composition of metodology of basic inline skating skills for junior age children. The teoretical part presents inline skating as a new and popular type of physical activity. It also introduces the differences of the specific age group, adequate teaching methods, techniques and attitudes towards this group. Detailed photographic documentation complement helps visual control of correct performance. Emphasis was put on variety and diversity of stimuli, because junior age children will not be attracted just by exercising single tasks. This thesis can help junior school teachers implement inline skating into physical education classes. Instructors may find useful tips to improve teaching inline skating to children. Even parents may benfit from this metodology when teachig thein own kids how to inline skate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska Prace Zora Saskova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SASKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce112,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SASKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce903,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SASKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce153,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.