Název: Matematické analýza a její aplikace v klasické mechanice
Další názvy: Mathematical analysis and its applications in classical mechanics
Autoři: Bohata, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Tomiczek, Petr
Oponent: Čížek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7147
Klíčová slova: diferenciální rovnice;Newtonovy rovnice;Lagrangeovy rovnice;Hamiltonovy rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: differential equations;Newton equations;Lagrange equations;Hamilton equations
Abstrakt: Tato práce pojednává o aplikaci matematické analýzy v klasické mechanice. Zabývá se Newtonovou, Lagrangeovou a Hamiltonovou formulací pohybových rovnic. Na konkrétních fyzikálních problémech je ilustrováno jejich využití.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with applications of mathematical analysis in classical mechanics. Formulations of Newton, Lagrange, and Hamilton equations of motion are discused. They are applied to concrete physical problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce368,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_bohata.pdfPosudek vedoucího práce102,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_bohata.pdfPosudek oponenta práce88,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Bohata.pdfPrůběh obhajoby práce30,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7147

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.