Title: Návrh postupu tvorby modelů budov pevnosti Terezín s několika úrovněmi detailů
Other Titles: Concept of procedure for modeling of the Terezín Fortress buildings with several levels of detail
Authors: Petrš, Jiří
Advisor: Fiala, Radek
Referee: Jedlička, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7159
Keywords: 3D model;SketchUp;CityGML;LOD;Terezín;AutoCAD
Keywords in different language: 3D model;SketchUp;CityGML;LOD;Terezín;AutoCAD
Abstract: V bakalářské práci je navržen postup tvorby 3D modelu budovy v různých úrovních detailu. Datový formát modelu je KML (Keyhole Markup Language). Postup je vysvětlen na konkrétním případě modelu budovy č. p. 216 na náměstí v Terezíně, jenž byl tvořen na základě stavebních výkresů a fotografií. Postup je navržen v prostředí aplikace Trimble SketchUp, přičemž je porovnán s tvorbou v aplikaci AutoCAD. V práci je zmíněn také projekt ?Krajina paměti. Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA.? v jehož rámci modelování probíhalo. Dále je zmíněn standard OGC CityGML, podle nějž byly tvořeny jednotlivé úrovně detailu.
Abstract in different language: In this bachelor thesis a procedure of 3D modeling of a building in different levels of detail (LOD) is proposed. Data format of the model is KML (Keyhole Markup Language). The procedure is explained on a particular example of of building No. 216 located at the square in Terezín. Modeling was based mostly on floor plans and photos. The process is proposed in software Trimble SketchUp and is compared to the procedure in software AutoCAD. The model was made in terms of the project GEPAM. Levels of details are modeled according to CityGML standard.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Petrs.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
PV_Petrs.pdfPosudek vedoucího práce102,02 kBAdobe PDFView/Open
PO_Petrs.pdfPosudek oponenta práce236,71 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Petrs.pdfPrůběh obhajoby práce50,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.