Název: Optimální volba portfolia -- klasické a alternativní přístupy
Další názvy: Optimal portfolio choice - conventional and alternative approaches
Autoři: Panoš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Marek, Patrice
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7164
Klíčová slova: teorie portfolia;Markowitzův model;Konno a Yamazaki;Young;minimaxový model
Klíčová slova v dalším jazyce: portfolio theory;Markowitz´s model;Konno and Yamazaki;Young;minimax model
Abstrakt: Práce představuje moderní teorii portfolia, její historický vývoj, zabývá se prostorem riziko-výnos a vztahem investorů k riziku. Detailně je odvozen základní Markowitzův model optimální volby portfolia. Průběh odvozování je průběžně ilustrován na modelovém příkladu. Dále tato práce rozebírá modifikace základního modelu a popisuje vybrané alternativní modely a jejich vztah k základnímu modelu. V praktické části jsou Markowitzův model, Konno & Yamazaki model a Youngův minimaxový model aplikovány na soubor vybraných aktiv z amerického akciového trhu. Každý model generuje množinu efektivních portfolií pro tři odlišná jednoletá období; jedná se o roky 2010, 2011 a 2012. Dosažené výsledky jsou diskutovány a analyzovány s ohledem na konkrétní období.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis starts with presenting Modern portfolio theory and its historical development. Then it deals with risk-return space and investors' risk aversion. Markowitz's optimal portfolio selection model is derived in detail with illustration on basic example. In addition, some of Markowitz's model modifications are mentioned and chosen alternative models are introduced and described with an emphasis on the relation to Markowitz's model. In the next part of this work Markowitz's model, Konno & Yamazaki model and Young's minimax model are applied to the selected set of assets from the U.S. stock market. Each model generates efficient frontier for three different one-year periods; it concerns years 2010, 2011 and 2012. There is a discussion and comparative analysis of the obtained results at the end of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jiri_Panos_BP.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Panos.pdfPosudek vedoucího práce117,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Panos.pdfPosudek oponenta práce158,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Panos.pdfPrůběh obhajoby práce34,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.