Title: Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu
Other Titles: Accounting and tax specifics of the particular sports club
Authors: Vrbská, Alena
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7231
Keywords: nezisková organizace;občanské sdružení;účetnictví neziskových organizací;financování sportovních organizací
Keywords in different language: non-profit organization;civic association;accounting of non-profit organizations;funding of sport club
Abstract: Předložená práce je zaměřena na účetní a daňová specifika a financování sportovní organizace Tělovýchovná jednota Sokol Teplá, občanského sdružení. První část práce se věnuje charakteristice neziskových organizací a jejich členění na státní a nestátní neziskové organizace. Další část se zabývá účetními a daňovými specifikami sportovních klubů - prakticky zaměřené na TJ Sokol Teplá. Následuje popis financování sportovních organizací, potažmo organizace TJ Sokol Teplá. Na základě rozboru těchto skutečností následují návrhy pro zlepšení hospodaření organizace.
Abstract in different language: The following thesis focuses on accountings and taxis specifications and funding of the organization TJ Sokol Teplá, civic association. The first part deals with characteristics of non-profit organizations and their dividing into the public and private non-profit organizations. The next part of the thesis is about accountings and taxis specifications of the sports club focusing on TJ Sokol Teplá. Another section focuses on the financing of the sports clubs, especially TJ Sokol Teplá. Analysing these facts leads to the offers for improving the organization management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
vrbska.pdfPosudek vedoucího práce638,46 kBAdobe PDFView/Open
vrbska.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,84 kBAdobe PDFView/Open
vrbska1.pdfPrůběh obhajoby práce192,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.