Název: Zhodnocení provozu a optimalizace MVE Radešov
Další názvy: Evaluation of operation and optimalization of the small hydroplant Radešov
Autoři: Vočadlo, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Majer, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7263
Klíčová slova: vodní elektrárna;energie;hydroenergetický potenciál;obnovitelné zdroje;Radešov;hltnost turbíny;legislativa;životní prostředí;rybí přechod;kvalita vody;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: hydro power plant;power;hydroenergetic potential;renewableenergy;Radešov;legislation;environment;fish passage;water quality;optimization
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá zhodnocením provozu a optimalizací malé vodní elektrárny v Radešově. Cílem je popsat tuto derivační elektrárnu, zhodnotit vliv elektrárny na životní prostředí, určit hydroenergetický potenciál lokality a navrhnout řešení pro navýšení výroby elektrické energie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the evaluation of operation and optimalization of small hydroelectric power station in Radešov. The aim is to describe this derivative power station, assess the impact of it on the environment, identify the hydroenergetic potential of the locality and suggest solutions for increasing the performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vocadlo_Stanislav.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053800_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053800_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053800_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.