Title: Zhodnocení provozu a optimalizace MVE Radešov
Other Titles: Evaluation of operation and optimalization of the small hydroplant Radešov
Authors: Vočadlo, Stanislav
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Majer, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7263
Keywords: vodní elektrárna;energie;hydroenergetický potenciál;obnovitelné zdroje;Radešov;hltnost turbíny;legislativa;životní prostředí;rybí přechod;kvalita vody;optimalizace
Keywords in different language: hydro power plant;power;hydroenergetic potential;renewableenergy;Radešov;legislation;environment;fish passage;water quality;optimization
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá zhodnocením provozu a optimalizací malé vodní elektrárny v Radešově. Cílem je popsat tuto derivační elektrárnu, zhodnotit vliv elektrárny na životní prostředí, určit hydroenergetický potenciál lokality a navrhnout řešení pro navýšení výroby elektrické energie.
Abstract in different language: This thesis deals with the evaluation of operation and optimalization of small hydroelectric power station in Radešov. The aim is to describe this derivative power station, assess the impact of it on the environment, identify the hydroenergetic potential of the locality and suggest solutions for increasing the performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vocadlo_Stanislav.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
053800_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,98 kBAdobe PDFView/Open
053800_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,94 kBAdobe PDFView/Open
053800_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.