Title: Kořeny Revoluce 25. ledna v Egyptě
Other Titles: The Roots of 25th January Revolution in Egypt
Authors: Ron, Tomáš
Advisor: Písařová, Petra
Referee: Burgrová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7280
Keywords: Egypt;Husní Mubarak;revoluce;25. ledna;volby;lidská práva;arabské jaro;diktatura;politika
Keywords in different language: Egypt;Husní Mubarak;revolution;25th January;elections;human rights;arab spring;dictatorship;politics
Abstract: Práce se zabývá diskurzem v egyptské vnitřní politice vedoucím k Revoluci 25. ledna v Egyptě. Konkrétně se práce věnuje oblasti vnitřní politiky a problematice lidských práv zasahující do politiky. Práce se soustředí na několik klíčových událostí a jevů v egyptské vnitřní politice, především v poslední dekádě (2000-2010) trvání Mubárakova režimu. Práce je podložena studiem relevantní literatury, detailními analýzami komentářů v denním tisku, zpráv lidskoprávních organizací, zpráv vládních institucí a odborných článků. Analýzou těchto událostí a jevů se autor pokouší najít, definovat a vysvětlit hlavní důvody, tedy takzvané "kořeny" egyptské revoluce z roku 2011.
Abstract in different language: This thesis deals with the discourse of the egyptian interior policy leading to the events of the Revolution of 25 January. In particular it focuses on the fields of interior politics and human rights problematics connected to the political sphere in Egypt. This thesis focuses on several key events and phenomenons in the egyptian interior politics mostly in last decade (2000-2010) of the Mubarak regime and it's based on the studium of the relevant literature, detailed analysis of the commentaries in the daily newspapers, human rights organizations reports, governmental institutions reports and the scientific articles. By the analysis of these events and phenomenons, author was trying to find, define and explain the main reasons, so called 'roots', of the egyptian revolution of 2011.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RON_DP.pdfPlný text práce565,31 kBAdobe PDFView/Open
Ron.pdfPosudek vedoucího práce207,91 kBAdobe PDFView/Open
Ron.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce333,49 kBAdobe PDFView/Open
Ron.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce119,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.