Název: Racionalizace výrobních procesů ve vybraném podniku
Další názvy: Rationalization of the production processes in the selected company
Autoři: Šístková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Oponent: Hamberger, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7292
Klíčová slova: výrobní proces;logistika;zásoby;automobilový průmysl;pull systém;logistický vláček;racionalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: manufacturing process;logistics;supplies;automotive;pull system;logistic train;rationalization
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá racionalizací výrobních procesů ve vybraném podniku. Cílem práce je zmapovat současný stav procesů, které úzce souvisejí s výrobní činností, nalézt příčiny neshod těchto procesů a snažit se je minimalizovat. Za pomoci několika návrhů, následného vyhodnocení a vybrání vhodného návrhu může být nalezená neshoda cíleně odstraněna. Tyto návrhy jsou podrobeny ekonomické analýze a možnému přínosu, plynoucí pro podnik. Ekonomické hledisko přispívá k lepšímu rozhodování pro výběr vhodného návrhu a jeho následné implementaci v podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the rationalization of the production processes in the selected company. The main aim is to describe the current situation of these processes and to find the causes of the differences in the production processes and of course try to minimize them. The founded differences are going to be eliminated using the improvement proposals which are proposed and analyzed in detail. The proposals are submitted to the economical analysis and to the future benefits which are for the selected company very important. The right economic analysis contributes to the selection of the best proposal and its next implementation in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Veronika Sistkova_Racionalizace vyrobnich procesu ve vybranem podniku.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_ Sistkova.pdfPosudek vedoucího práce493,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_ Sistkova.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Sistkova 001.pdfPrůběh obhajoby práce390,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.