Title: Racionalizace výrobních procesů ve vybraném podniku
Other Titles: Rationalization of the production processes in the selected company
Authors: Šístková, Veronika
Advisor: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Referee: Hamberger, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7292
Keywords: výrobní proces;logistika;zásoby;automobilový průmysl;pull systém;logistický vláček;racionalizace
Keywords in different language: manufacturing process;logistics;supplies;automotive;pull system;logistic train;rationalization
Abstract: Diplomová práce se zabývá racionalizací výrobních procesů ve vybraném podniku. Cílem práce je zmapovat současný stav procesů, které úzce souvisejí s výrobní činností, nalézt příčiny neshod těchto procesů a snažit se je minimalizovat. Za pomoci několika návrhů, následného vyhodnocení a vybrání vhodného návrhu může být nalezená neshoda cíleně odstraněna. Tyto návrhy jsou podrobeny ekonomické analýze a možnému přínosu, plynoucí pro podnik. Ekonomické hledisko přispívá k lepšímu rozhodování pro výběr vhodného návrhu a jeho následné implementaci v podniku.
Abstract in different language: This thesis deals with the rationalization of the production processes in the selected company. The main aim is to describe the current situation of these processes and to find the causes of the differences in the production processes and of course try to minimize them. The founded differences are going to be eliminated using the improvement proposals which are proposed and analyzed in detail. The proposals are submitted to the economical analysis and to the future benefits which are for the selected company very important. The right economic analysis contributes to the selection of the best proposal and its next implementation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Veronika Sistkova_Racionalizace vyrobnich procesu ve vybranem podniku.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_ Sistkova.pdfPosudek vedoucího práce493,28 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_ Sistkova.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Sistkova 001.pdfPrůběh obhajoby práce390,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.