Title: Obrazy sil těla (interaktivní objekt)
Other Titles: Images of the Body's Power (interactive object)
Authors: Celerová, Pavla
Advisor: Vančát, Jaroslav
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7327
Keywords: Interaktivita;objekt;energie;čakra;barva;mantra;světlo;ultrafialové světlo;stín;osobnostní a sociální rozvoj;metoda ticha
Keywords in different language: Interactivity;object;energy;chakra;color;mantra;light;ultraviolet light;shadow;personal and social development;method of silence
Abstract: V rámci diplomové práce jsem vytvořila interaktivní světelný objekt na téma Obrazy sil těla. Jedná se o svařovanou konstrukci, která je v základu potažena textilií a vystihuje lidskou figuru v nadživotní velikosti. Hlavním posláním bylo vyjádřit barvou, linií i tvarem energie, které se v lidském těle vyskytují. Velkou inspirací, i původním záměrem bylo, propojit západní a východní koncepci nazírání na rozvoj osobnosti. Výsledky, které se mi v průběhu dostaly, se měly stát hlavními ukazateli, jednak k samotné podobě objektu, tak i k didaktické části. Zejména se jedná o průřezové téma Osobnostní a sociální rozvoj v těsném kontaktu s výtvarnou výchovou. Objekt má dvojí roli, slouží jednak jako umělecký artefakt a zároveň jako výuková pomůcka.
Abstract in different language: In terms of my diploma thesis, I have created an interactive light object themed The Pictures of Body Powers. It is a welded structure which is covered in textiles and capturing the human body in above-life size. The main message was to express the energies existing in the human body by colour, shape and line. The big inspiration and the main purpose was to connect through the Western and the Eastern conception of viewing the personality development. The results I got were supposed to become the main signs to the appearance of the object itself as well as the didactical part. Mainly it is the cross-sectional topic Personal and Social Development in close connection with Arts. The object has two roles, it is an artistic artefact and as a teaching aid at the same time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAVLA CELEROVA DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFView/Open
CELEROVA_posudek_vedouci_Vancat_2013.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
CELEROVA_posudek_oponent_Podlipsky_2013.PDFPosudek oponenta práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Celerova Pavla_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.