Název: Porovnání správní a soudní exekuce
Další názvy: Comparison of administrative and judicial distraint
Autoři: Heidenreich, Filip
Vedoucí práce/školitel: Lego, Jan
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7382
Klíčová slova: exekuce;výkon rozhodnutí;exekuční titul;exekuční orgán;soudní exekuce;správní exekuce;daňová exekuce;porovnání exekucí;srovnání exekucí;střet exekucí
Klíčová slova v dalším jazyce: distraint;enforcement order;distraint authority;judicial distraint;administrative distraint;tax distraint;comparison of distraints;conflict of distraints
Abstrakt: Práce se zaměřuje na druhy exekucí podle současné právní úpravy, které jsou vykonávány několika různými subjekty, přičemž zkoumá jejich průběh a způsoby provedení. Cílem práce je porovnání exekuce soudní a správní, jakožto i řešení jejich vzájemného konfliktu.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis describes types of distraints by current legislation, which are perform by several different subjects and investigate their process and methods of implementation. The objective of the thesis is comparison of judicial and administrative distraint and solves their mutual conflict.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
R10B0014P_BP.pdfPlný text práce721,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heidenreich- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce809,52 kBUnknownZobrazit/otevřít
Heidenreich- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce735,99 kBUnknownZobrazit/otevřít
Heidenreich- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce411,2 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.