Title: Porovnání správní a soudní exekuce
Other Titles: Comparison of administrative and judicial distraint
Authors: Heidenreich, Filip
Advisor: Lego, Jan
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7382
Keywords: exekuce;výkon rozhodnutí;exekuční titul;exekuční orgán;soudní exekuce;správní exekuce;daňová exekuce;porovnání exekucí;srovnání exekucí;střet exekucí
Keywords in different language: distraint;enforcement order;distraint authority;judicial distraint;administrative distraint;tax distraint;comparison of distraints;conflict of distraints
Abstract: Práce se zaměřuje na druhy exekucí podle současné právní úpravy, které jsou vykonávány několika různými subjekty, přičemž zkoumá jejich průběh a způsoby provedení. Cílem práce je porovnání exekuce soudní a správní, jakožto i řešení jejich vzájemného konfliktu.
Abstract in different language: Thesis describes types of distraints by current legislation, which are perform by several different subjects and investigate their process and methods of implementation. The objective of the thesis is comparison of judicial and administrative distraint and solves their mutual conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R10B0014P_BP.pdfPlný text práce721,89 kBAdobe PDFView/Open
Heidenreich- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce809,52 kBUnknownView/Open
Heidenreich- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce735,99 kBUnknownView/Open
Heidenreich- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce411,2 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.