Název: Porovnání exekuce správní a soudní
Další názvy: Comparison of administrative and judicial enforcement.
Autoři: Machová Nová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Lego, Jan
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7411
Klíčová slova: soudní exekuce;správní exekuce;daňová exekuce;výkon rozhodnutí;exekuční titul;porovnání;souběh
Klíčová slova v dalším jazyce: judicial execution;administrative enforcement;tax enforcement;enforcement;enforcement order;comparison;fusion
Abstrakt: Tématem práce je porovnání exekuce správní a soudní. Práce se zabývá jednak historickým vývojem jak exekuce správní tak i soudní, a poté jednotlivými předpoklady jejich provedení. Zaměřuje se ale i na problematiku exekučních titulů a souběhu výkonů rozhodnutí. V neposlední řadě porovnává podmíky provedení exekuce správní a soudní.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the work is to compare administrative and judicial enforcement. The work deals with both the historical development as well as execution of administrative court, and then the individual requirements of their execution. But also focuses on the issue of titles and parallel execution of decisions. Finally, the performance compares Terms of use administrative and judicial enforcement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce323,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova Nova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce4 kBUnknownZobrazit/otevřít
Machova Nova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownZobrazit/otevřít
Machova Nova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce440,05 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7411

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.