Title: Návrh a testování metod vizuální simultánní lokalizace a mapování
Other Titles: Design and testing of visual simultaneous localization and mapping methods
Authors: Neduchal, Petr
Advisor: Flídr, Miroslav
Referee: Jiřík, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7432
Keywords: SLAM;FAST;SURF;SIFT;Harrisův operátor;detekční metody;mapování;lokalizace;Kalmanův filtr;C++;OpenCV;kamera
Keywords in different language: SLAM;FAST;SURF;SIFT;Harris operator;detection methods;mapping;localization;Kalman filter;C++;OpenCV;camera
Abstract: Práce se zabývá analýzou a návrhem metod vizuální simultánní lokalizace a mapování. Popisuje matematické základy celé úlohy a zaměřuje se na speciální případ monokulární simultánní lokalizace a mapování. V práci je popsáno testování metod pro detekci významných bodů a implementace navrženého algoritmu. V závěru prezentuje výsledky z provedených experimentů a další možný postup při výzkumu této úlohy.
Abstract in different language: This thesis deals with analysis and design of visual simultaneous localization and mapping methods. It describes mathematical principles of the problem and it focuses on the special case called monocular simultaneous localization and mapping. The paper contains description of testing landmark detection methods and implementation of designed algorithm. In conclusion paper presents experimental outcomes and the way to future research of this task.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_prace.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
neduchal-v.pdfPosudek vedoucího práce300,43 kBAdobe PDFView/Open
neduchal-o.pdfPosudek oponenta práce285,88 kBAdobe PDFView/Open
neduchal-p.pdfPrůběh obhajoby práce114,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.