Název: Návrh a testování metod vizuální simultánní lokalizace a mapování
Další názvy: Design and testing of visual simultaneous localization and mapping methods
Autoři: Neduchal, Petr
Vedoucí práce/školitel: Flídr, Miroslav
Oponent: Jiřík, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7432
Klíčová slova: SLAM;FAST;SURF;SIFT;Harrisův operátor;detekční metody;mapování;lokalizace;Kalmanův filtr;C++;OpenCV;kamera
Klíčová slova v dalším jazyce: SLAM;FAST;SURF;SIFT;Harris operator;detection methods;mapping;localization;Kalman filter;C++;OpenCV;camera
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou a návrhem metod vizuální simultánní lokalizace a mapování. Popisuje matematické základy celé úlohy a zaměřuje se na speciální případ monokulární simultánní lokalizace a mapování. V práci je popsáno testování metod pro detekci významných bodů a implementace navrženého algoritmu. V závěru prezentuje výsledky z provedených experimentů a další možný postup při výzkumu této úlohy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with analysis and design of visual simultaneous localization and mapping methods. It describes mathematical principles of the problem and it focuses on the special case called monocular simultaneous localization and mapping. The paper contains description of testing landmark detection methods and implementation of designed algorithm. In conclusion paper presents experimental outcomes and the way to future research of this task.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_prace.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
neduchal-v.pdfPosudek vedoucího práce300,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
neduchal-o.pdfPosudek oponenta práce285,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
neduchal-p.pdfPrůběh obhajoby práce114,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7432

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.