Title: Sledování změn vtisku do polymeru z obrazových dat
Other Titles: Tracking of Changes in Indentation of Polymers from Image Data
Authors: Prüher, Jakub
Advisor: Hrúz, Marek
Referee: Machlica, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7434
Keywords: Vickersův test tvrdosti;vpich do polymeru;segmentace obrazu;SVM
Keywords in different language: Vickers hardness test;indentation of polymers;image segmentation;SVM
Abstract: Proces nedestruktivního testování kvality polymerů spočívá v jejich inspekci pod mikroskopem. Aby tento proces mohl být automatizován, je nutné zachytit a analyzovat sekvenci obrazů, které zachycují stahování vpichu do polymeru. Tato práce se zabývá problémem sledování změn vpichu do polymeru z obrazových dat. Proces segmentace obrazu je indetifikován jako nedílná součást tohoto problému. Segmentace obrazu je prováděna pomocí SVM klasifikace. Příznaky založené na varianci jsou navrhnuty a testovány. Navržené přiznaky se ukázaly jako vhodné pro řešený problém, což je doloženo dosaženou vysokou úspěšností klasifikace.
Abstract in different language: The process of non-destructive polymer quality assessment involves an inspection under a microscope by a skilled operator. To make the quality assessment process automatic, a series of images capturing the polymer indentation recovery must be obtained and analyzed. This thesis deals with the problem of tracking of changes in polymers from image data. The image segmentation process is identifi ed as an integral part of such a problem. Support vector classi cation is employed to segment the images. Features based on variance are proposed and their performance is evaluated. The designed features proved to be suitable for the segmentation of indentation images as evidenced by the high classi cation performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
master_thesis_prueher_hyperref.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
pruher-v.pdfPosudek vedoucího práce333,57 kBAdobe PDFView/Open
pruher-o.pdfPosudek oponenta práce595,35 kBAdobe PDFView/Open
pruher-p.pdfPrůběh obhajoby práce155,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.