Název: Sledování změn vtisku do polymeru z obrazových dat
Další názvy: Tracking of Changes in Indentation of Polymers from Image Data
Autoři: Prüher, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Hrúz, Marek
Oponent: Machlica, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7434
Klíčová slova: Vickersův test tvrdosti;vpich do polymeru;segmentace obrazu;SVM
Klíčová slova v dalším jazyce: Vickers hardness test;indentation of polymers;image segmentation;SVM
Abstrakt: Proces nedestruktivního testování kvality polymerů spočívá v jejich inspekci pod mikroskopem. Aby tento proces mohl být automatizován, je nutné zachytit a analyzovat sekvenci obrazů, které zachycují stahování vpichu do polymeru. Tato práce se zabývá problémem sledování změn vpichu do polymeru z obrazových dat. Proces segmentace obrazu je indetifikován jako nedílná součást tohoto problému. Segmentace obrazu je prováděna pomocí SVM klasifikace. Příznaky založené na varianci jsou navrhnuty a testovány. Navržené přiznaky se ukázaly jako vhodné pro řešený problém, což je doloženo dosaženou vysokou úspěšností klasifikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The process of non-destructive polymer quality assessment involves an inspection under a microscope by a skilled operator. To make the quality assessment process automatic, a series of images capturing the polymer indentation recovery must be obtained and analyzed. This thesis deals with the problem of tracking of changes in polymers from image data. The image segmentation process is identifi ed as an integral part of such a problem. Support vector classi cation is employed to segment the images. Features based on variance are proposed and their performance is evaluated. The designed features proved to be suitable for the segmentation of indentation images as evidenced by the high classi cation performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
master_thesis_prueher_hyperref.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pruher-v.pdfPosudek vedoucího práce333,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pruher-o.pdfPosudek oponenta práce595,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pruher-p.pdfPrůběh obhajoby práce155,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7434

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.