Název: Výběr optimální konstelace družic v satelitních systémech určených pro navigaci
Další názvy: Optimal satellite selection for satellite navigation systems
Autoři: Přinda, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Straka, Ondřej
Oponent: Duník, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7435
Klíčová slova: globální družicový polohový systém;GPS;Galileo;GLONASS;Compass;výběr satelitů;parametr geometrické přesnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: global navigation satellite system;GPS;Galileo;GLONASS;Compass;satellite selection;geometric dilution of precision
Abstrakt: Práce se zabývá problémem odhadu polohy pomocí globálních družicových polohových systémů se zaměřením na problém výběru vhodných družic za účelem redukce výpočetní náročnosti samotného výpočtu polohy. V literatuře již existuje řada metod, zaměřených na výběr vhodných družic. Tato práce vybrané metody popisuje a porovnává je s ohledem na jejich numerickou náročnost a na jimi dosažený parametr geometrické přesnosti (GDOP). Dále je v práci jedna metoda výběru vhodných družic navržena. Práce uvádí u metod jejich algoritmy a metody porovnává prostřednictvím simulací. Na základě simulací pak předkládá doporučení pro volbu metod.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the problem of positioning using the global navigation satellite system and focuses on the problem of satellite selection to reduce computational costs of position computation. In literature there are many methods treating this problem. The thesis describes and compares selected methods with respect to their computational complexity and geometric dilution of precision parameter they achieve. Further, a method for satellite selection is proposed in the thesis. The thesis describes algorithms of the methods and compares them using simulations. Based on the simulations, the thesis provides recommendations for selecting the methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Prinda.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prinda-v.pdfPosudek vedoucího práce340,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prinda-o.pdfPosudek oponenta práce539,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prinda-p.pdfPrůběh obhajoby práce166,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.