Název: Metody shlukové analýzy pro klasifikaci dokumentů pro účely následného využití v oblasti automatické adaptace jazykových modelů
Další názvy: Document Clustering Methods for the Subsequent Use in the Field of Automatic Adaptation of Language Models
Autoři: Voldřich, Václav
Vedoucí práce/školitel: Skorkovská, Lucie
Oponent: Švec, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7443
Klíčová slova: shlukovací metody;příznaky;K-means;klasifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: topic based clustering;feature space model;K-means;classification
Abstrakt: Tato práce se zabývá shlukovacími metodami v oblasti textu, které jsou testovány za účelem použití jako příprava dat pro adaptaci jazykového modelu. Zároveň se shlukovacími metodami jsou probrány možnosti různých typů příznaků, a následně jsou diskutovány výsledky při jejich kombinování. Součástí práce je i rozhraní pro klasifikaci dokumentů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis is discussed a range of clustering methods tested for use in language adaptation. Along with clustering algorithms there are introduced feature space models and the combination with clustering of documents is discussed afterwards. A~part of project is a classification framework.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP final.pdfPlný text práce189,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voldrich-v.pdfPosudek vedoucího práce3,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voldrich-o.pdfPosudek oponenta práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voldrich-p.pdfPrůběh obhajoby práce927,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7443

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.