Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTupa, Jiří
dc.contributor.authorSuchý, Pavel
dc.contributor.refereeŘeřicha, Tomáš
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:44Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-07
dc.identifier50606
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7449
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na měření procesů v oblasti elektrotechnické výroby. Práce obsahuje podrobný návod, zaměřující se na zavedení měření výkonnosti procesů, který se může aplikovat na jakýkoliv podnik. Jsou zde také uvedeny metody, kde se měření výkonnosti procesů vyskytuje a které měření používají na rozhodování. V případové studii je aplikace zavedení měření výkonnosti podniku v malém podniku.cs
dc.format76 s. (98 581 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectměření výkonnostics
dc.subjectbalanced scorecardcs
dc.subjectEFQMcs
dc.subjectISOcs
dc.subjectLean Six Sigmacs
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.titleMěření procesů v oblasti elektrotechnické výrobycs
dc.title.alternativeProcess measurement in field electrical engineering productionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis study is aimed at measuring processes in electrical production. The work includes detailed instructions, focusing on the introduction of performance measurement processes that can be applied to any business. There are also the methods where the performance measurement process occurs and which measurements are used in decision-making. In the case study application is deployed measurement of business performance in small businesses.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedperformance measurementen
dc.subject.translatedbalanced scorecarden
dc.subject.translatedEFQMen
dc.subject.translatedISOen
dc.subject.translatedLean Six Sigmaen
dc.subject.translatedcase studyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavel Suchy 2012-13.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
050606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,32 kBAdobe PDFView/Open
050606_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,29 kBAdobe PDFView/Open
050606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.