Title: Měření procesů v oblasti elektrotechnické výroby
Other Titles: Process measurement in field electrical engineering production
Authors: Suchý, Pavel
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7449
Keywords: proces;měření výkonnosti;balanced scorecard;EFQM;ISO;Lean Six Sigma;případová studie
Keywords in different language: process;performance measurement;balanced scorecard;EFQM;ISO;Lean Six Sigma;case study
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na měření procesů v oblasti elektrotechnické výroby. Práce obsahuje podrobný návod, zaměřující se na zavedení měření výkonnosti procesů, který se může aplikovat na jakýkoliv podnik. Jsou zde také uvedeny metody, kde se měření výkonnosti procesů vyskytuje a které měření používají na rozhodování. V případové studii je aplikace zavedení měření výkonnosti podniku v malém podniku.
Abstract in different language: This study is aimed at measuring processes in electrical production. The work includes detailed instructions, focusing on the introduction of performance measurement processes that can be applied to any business. There are also the methods where the performance measurement process occurs and which measurements are used in decision-making. In the case study application is deployed measurement of business performance in small businesses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavel Suchy 2012-13.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
050606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,32 kBAdobe PDFView/Open
050606_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,29 kBAdobe PDFView/Open
050606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.