Název: Aspekty čištění vinutí elektrických točivých strojů
Další názvy: Aspects of cleaning of electric machines windings
Autoři: Kalkuš, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Oponent: Kučerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7452
Klíčová slova: příčiny znečištění;čištění;elektrické točivé stroje;diagnostické centrum;vlastnosti izolačních systémů
Klíčová slova v dalším jazyce: causes pollution;cleaning;electric rotary machines;diagnostic center;properties of insulation systems
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivy čištění na stav izolace elektrických točivých strojů. Je zde uveden přehled používaných metod čištění a jejich nepříznivé a příznivé účinky na izolaci těchto elektrických strojů. Dále se práce zabývá diagnostickým centrem, kde je zaměřena na to jak by mělo být pracoviště uspořádané a co všechno by mělo obsahovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the effects on the cleaning condition of the insulation of electrical rotating machines. An overview of the cleaning methods is used to compare their negative and positive effects on the insulation of electrical machines. Besides, the diagnostic center, where it is focused on how work should be organized and what it should contain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel Kalkus Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce32,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053626_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053626_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053626_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7452

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.