Title: Aspekty čištění vinutí elektrických točivých strojů
Other Titles: Aspects of cleaning of electric machines windings
Authors: Kalkuš, Pavel
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Kučerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7452
Keywords: příčiny znečištění;čištění;elektrické točivé stroje;diagnostické centrum;vlastnosti izolačních systémů
Keywords in different language: causes pollution;cleaning;electric rotary machines;diagnostic center;properties of insulation systems
Abstract: Tato práce se zabývá vlivy čištění na stav izolace elektrických točivých strojů. Je zde uveden přehled používaných metod čištění a jejich nepříznivé a příznivé účinky na izolaci těchto elektrických strojů. Dále se práce zabývá diagnostickým centrem, kde je zaměřena na to jak by mělo být pracoviště uspořádané a co všechno by mělo obsahovat.
Abstract in different language: This work deals with the effects on the cleaning condition of the insulation of electrical rotating machines. An overview of the cleaning methods is used to compare their negative and positive effects on the insulation of electrical machines. Besides, the diagnostic center, where it is focused on how work should be organized and what it should contain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Kalkus Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce32,51 MBAdobe PDFView/Open
053626_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,37 kBAdobe PDFView/Open
053626_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,99 kBAdobe PDFView/Open
053626_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.