Title: Technologické možnosti výztuh čel vinutí velkých točivých elektrických strojů
Other Titles: Possibilities of clamp application to the large electric rotary machine end turns
Authors: Sokol, Julius
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Kučerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7484
Keywords: Synchronní generátor;tyčové vinutí;mezizávitové vložky;resin-rich;VPI;částečné výboje;ztrátový činitel;nasákavost finetu
Keywords in different language: Synchronous generator;rod winding;winding clamps;resin-rich;VPI;partial discharges;dissipation factor;finet absorbing power
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje výrobu a montáž statorového vinutí velkých točivých elektrických strojů se zaměřením na mezicívkové vložky v jejich čelech. Jsou v ní popsány nové možnosti přípravy mezicívkových vložek s použitím různým způsobem proimpregnovaného materiálu. V praktické části je stanoven diagnostický systém, který má za úkol prověřit elektrické vlastnosti těchto nových způsobů. Dále je v praktické části provedena zkouška nasákavost finetu.
Abstract in different language: The master thesis describes production and assembly of a stator winding of the large electric rotary machines with focus to winding clamps in their end turns. It describes new possibilities of a preparition of the winding clamps with use of differently impregnated material. Diagnostic system is done in the practical part. It is focused to verification of electrical properties of winding braces. Testing of finet absorbing power is done in the practical part too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokol_Julius_DP.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
053662_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,51 kBAdobe PDFView/Open
053662_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,25 kBAdobe PDFView/Open
053662_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.