Název: Technologické možnosti výztuh čel vinutí velkých točivých elektrických strojů
Další názvy: Possibilities of clamp application to the large electric rotary machine end turns
Autoři: Sokol, Julius
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Oponent: Kučerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7484
Klíčová slova: Synchronní generátor;tyčové vinutí;mezizávitové vložky;resin-rich;VPI;částečné výboje;ztrátový činitel;nasákavost finetu
Klíčová slova v dalším jazyce: Synchronous generator;rod winding;winding clamps;resin-rich;VPI;partial discharges;dissipation factor;finet absorbing power
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje výrobu a montáž statorového vinutí velkých točivých elektrických strojů se zaměřením na mezicívkové vložky v jejich čelech. Jsou v ní popsány nové možnosti přípravy mezicívkových vložek s použitím různým způsobem proimpregnovaného materiálu. V praktické části je stanoven diagnostický systém, který má za úkol prověřit elektrické vlastnosti těchto nových způsobů. Dále je v praktické části provedena zkouška nasákavost finetu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis describes production and assembly of a stator winding of the large electric rotary machines with focus to winding clamps in their end turns. It describes new possibilities of a preparition of the winding clamps with use of differently impregnated material. Diagnostic system is done in the practical part. It is focused to verification of electrical properties of winding braces. Testing of finet absorbing power is done in the practical part too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sokol_Julius_DP.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053662_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053662_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053662_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.