Název: Vlastnosti permanentních magnetů
Další názvy: Permanent Magnet Properties
Autoři: Šerý, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7487
Klíčová slova: magnet;feromagnetické látky;neodymový magnet;SmCo magnet;FEMM
Klíčová slova v dalším jazyce: magnet;ferromagnetic materials;neodymium magnet;SmCo magnet;FEMM
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje vlastnostem permanentních magnetů. První část popisuje chování látek v magnetickém poli a především se věnuje feromagnetickým materiálům, které se využívají pro výrobu permanentních magnetů. V druhé části je vytvořen stručný přehled materiálů, které se dnes používají pro výrobu permanentních magnetů. Třetí část se věnuje návrhu a tvorbě modelů solenoidu a vybraných magnetů v programu FEMM. Poslední část je zaměřena na simulaci zatížení magnetů reálným magnetickým polem a určení ztrát, které v magnetech vznikají.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with permanent magnet properties. The first part describes the behaviour of materials in the magnetic field and mainly focuses on ferromagnetic materials which are used in manufacturing permanent magnets. The second part contains a brief overview of materials which are used nowadays for the production of permanent magnets. The third part is focused on designing and creation of models of solenoid and selected magnets in FEMM. The last part is concerned with the simulation of magnets under load by a real magnetic field and calculation of total eddy current losses in the magnets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_SERY.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053665_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053665_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053665_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7487

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.