Název: Enseigner le vocabulaire en classe de FLE
Další názvy: French vocabulary teaching in the class
Autoři: Procházková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7520
Klíčová slova: slovní zásoba;proces vyučování a učení;učitel;žák;analýza učebnic;aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: vocabulary;process of learning and teaching;teacher;student;course books analyse;activities
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rolí slovní zásoby ve výuce francouzského jazyka. Zaměřuje se na procesy vyučování a učení a faktory, které je ovlivňují. Dále analyzuje způsoby prezentace a procvičení slovní zásoby v učebnicích francouzského jazyka a předkládá několik vlastních aktivit, pomocí nichž je možné slovní zásobu procvičovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the role of vocabulary in French teaching. It focuses on the process of learning and teaching and facts which influence them. It also analyses the means of vocabulary presentation and practice in course books and it suggests some activities which serve for vocabulary practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KRO) / Theses (DRL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Prochazkova.pdfPlný text práce11,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_Mgr_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce563,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_Mgr_oponent.PDFPosudek oponenta práce574,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_posudek0001.PDFPrůběh obhajoby práce354,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.