Title: Enseigner le vocabulaire en classe de FLE
Other Titles: French vocabulary teaching in the class
Authors: Procházková, Hana
Advisor: Horová, Helena
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7520
Keywords: slovní zásoba;proces vyučování a učení;učitel;žák;analýza učebnic;aktivity
Keywords in different language: vocabulary;process of learning and teaching;teacher;student;course books analyse;activities
Abstract: Diplomová práce se zabývá rolí slovní zásoby ve výuce francouzského jazyka. Zaměřuje se na procesy vyučování a učení a faktory, které je ovlivňují. Dále analyzuje způsoby prezentace a procvičení slovní zásoby v učebnicích francouzského jazyka a předkládá několik vlastních aktivit, pomocí nichž je možné slovní zásobu procvičovat.
Abstract in different language: This thesis deals with the role of vocabulary in French teaching. It focuses on the process of learning and teaching and facts which influence them. It also analyses the means of vocabulary presentation and practice in course books and it suggests some activities which serve for vocabulary practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Prochazkova.pdfPlný text práce11,78 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_Mgr_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce563,95 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_Mgr_oponent.PDFPosudek oponenta práce574,77 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_posudek0001.PDFPrůběh obhajoby práce354,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.