Název: Hodnocení internetových prezentací vybraných politických stran
Další názvy: Evaluation of web presentations of selected political parties
Autoři: Voráčková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7728
Klíčová slova: marketing;internet;internetový marketing;internetová prezentace;webová prezentace;hodnocení internetové prezentace;politická strana
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;internet;internet marketing;internet presentation;web presentation;evaluation of web presentation;political party
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením internetových prezentací vybraných politických stran. První část této práce zavádí do problematiky marketingu na internetu. Jsou zde definovány termíny jako marketing, internet, internetová prezentace a hodnocení internetové prezentace. Poznatků teoretické části je využito v části praktické, která se zaměřuje na samotné hodnocení vybraných politických stran. Konkrétně se jedná o webové prezentace ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, SPOZ, KDU-ČSL, SZ, STAN a VV. K hodnocení bylo využito metodiky projektu WebTop100. Tato metodika obsahuje pět kategorií, které byly analyzovány u všech hodnocených internetových prezentací. Jedná se o kategorie UX, Grafický design, Technické řešení, Marketing a Přínos pro uživatele. Výsledky výzkumu s doporučením možných lepších opatření jsou obsaženy v poslední části předkládané práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is an evaluation of the web presentations of selected political parties. The first part of this thesis deals with the topic of internet marketing. In this part are defined such terms as marketing, internet, web presentation and evaluation of web presentation. Findings from the theoretical part are used in the practical part, which focuses on the actual evaluation of the selected political parties. The political party web presentations in question are those of ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, SPOZ, KDU-ČSL, SZ and VV. The WebTop100 methodology was used for the evaluation. This metholodgy consists of five categories for which all political party web presentations were analyzed. These categories are UX, graphical design, technical design, marketing and user benefit. The results of the analysis along with suggested improvements can be found in the last part of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vorackova.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vorackova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vorackova_O.pdfPosudek oponenta práce943,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vorackova_P.jpgPrůběh obhajoby práce455,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7728

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.