Title: Hodnocení internetových prezentací vybraných politických stran
Other Titles: Evaluation of web presentations of selected political parties
Authors: Voráčková, Tereza
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7728
Keywords: marketing;internet;internetový marketing;internetová prezentace;webová prezentace;hodnocení internetové prezentace;politická strana
Keywords in different language: marketing;internet;internet marketing;internet presentation;web presentation;evaluation of web presentation;political party
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením internetových prezentací vybraných politických stran. První část této práce zavádí do problematiky marketingu na internetu. Jsou zde definovány termíny jako marketing, internet, internetová prezentace a hodnocení internetové prezentace. Poznatků teoretické části je využito v části praktické, která se zaměřuje na samotné hodnocení vybraných politických stran. Konkrétně se jedná o webové prezentace ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, SPOZ, KDU-ČSL, SZ, STAN a VV. K hodnocení bylo využito metodiky projektu WebTop100. Tato metodika obsahuje pět kategorií, které byly analyzovány u všech hodnocených internetových prezentací. Jedná se o kategorie UX, Grafický design, Technické řešení, Marketing a Přínos pro uživatele. Výsledky výzkumu s doporučením možných lepších opatření jsou obsaženy v poslední části předkládané práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis is an evaluation of the web presentations of selected political parties. The first part of this thesis deals with the topic of internet marketing. In this part are defined such terms as marketing, internet, web presentation and evaluation of web presentation. Findings from the theoretical part are used in the practical part, which focuses on the actual evaluation of the selected political parties. The political party web presentations in question are those of ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, SPOZ, KDU-ČSL, SZ and VV. The WebTop100 methodology was used for the evaluation. This metholodgy consists of five categories for which all political party web presentations were analyzed. These categories are UX, graphical design, technical design, marketing and user benefit. The results of the analysis along with suggested improvements can be found in the last part of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vorackova.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Vorackova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Vorackova_O.pdfPosudek oponenta práce943,05 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova_P.jpgPrůběh obhajoby práce455,5 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.