Název: Konkurenční analýza firmy Nelan
Další názvy: Competitive analysis of Nelan company
Autoři: Hladíková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Harantová Jelínková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7734
Klíčová slova: marketing;konkurence;konkurenční analýza;marketingový mix;mystery shopping
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;competition;competitive analysis;marketing mix;mystery shopping
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na téma ,,Konkurenční analýza firmy Nelan". Cílem této práce bylo zjistit, jak společnost Nelan dokáže bojovat s konkurencí a porovnání marketingových aktivit s konkurencí. Práce je rozdělená teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na pojmy jako je marketing, konkurence, konkurenční analýza a mystery shopping. V praktické části jsem se zaměřila na marketingové aktivity společnosti Nelan a jejich konkurentů. V závěru práce jsou uvedeny zlepšující návrhy a doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on topic "Competitive analysis of Nelan company". The aim of this thesis was to find out how Nelan company can fight with competition and comparemarketing activities. This work is divided to theoretical and practical part. In theoretical part I focused on concepts such as marketing, competition, competitive analysis and mystery shopping. In practical part I focused on marketing activities of Nelan company and their competitiors. At the end of this thesis there are improving proposals and recommendations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nikola Hladikova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladikova v.PDFPosudek vedoucího práce216,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladikova o.PDFPosudek oponenta práce194,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladikova ob..PDFPrůběh obhajoby práce87,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.