Title: Konkurenční analýza firmy Nelan
Other Titles: Competitive analysis of Nelan company
Authors: Hladíková, Nikola
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Harantová Jelínková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7734
Keywords: marketing;konkurence;konkurenční analýza;marketingový mix;mystery shopping
Keywords in different language: marketing;competition;competitive analysis;marketing mix;mystery shopping
Abstract: Předložená práce je zaměřena na téma ,,Konkurenční analýza firmy Nelan". Cílem této práce bylo zjistit, jak společnost Nelan dokáže bojovat s konkurencí a porovnání marketingových aktivit s konkurencí. Práce je rozdělená teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na pojmy jako je marketing, konkurence, konkurenční analýza a mystery shopping. V praktické části jsem se zaměřila na marketingové aktivity společnosti Nelan a jejich konkurentů. V závěru práce jsou uvedeny zlepšující návrhy a doporučení.
Abstract in different language: This work is focused on topic "Competitive analysis of Nelan company". The aim of this thesis was to find out how Nelan company can fight with competition and comparemarketing activities. This work is divided to theoretical and practical part. In theoretical part I focused on concepts such as marketing, competition, competitive analysis and mystery shopping. In practical part I focused on marketing activities of Nelan company and their competitiors. At the end of this thesis there are improving proposals and recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikola Hladikova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Hladikova v.PDFPosudek vedoucího práce216,88 kBAdobe PDFView/Open
Hladikova o.PDFPosudek oponenta práce194,63 kBAdobe PDFView/Open
Hladikova ob..PDFPrůběh obhajoby práce87,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.