Title: Analýza spokojenosti zákazníků v lázeňském zařízení
Other Titles: Research on customers´ satisfaction in a spa company
Authors: Prajzlerová, Terezie
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7744
Keywords: lázeňství;lázeňská místa;přírodní zdroje;spokojenost zákazníka;očekávání zákazníka;marketingový výzkum
Keywords in different language: spa;spa resort;natural resources;customer´s satisfaction;customer´s expectations;marketing research
Abstract: Bakalářská práce analyzuje spokojenost zákazníků ve vybraném lázeňském zařízení. Teoretická sekce poskytuje základ pro praktickou část. Zabývá se základními pojmy v cestovním ruchu, v lázeňství a v sektoru služeb. Dále řeší zákaznickou spokojenost a metody jejího měření. Praktická část charakterizuje vybranou lázeňskou společnost, v níž byl prováděn marketingový výzkum. Pomocí technik marketingového výzkumu byla zkoumána spokojenost hostů v tomto lázeňském zařízení. Podle zjištěných výsledků bylo navrženo několik zlepšujících opatření, jež by podle názorů hostů, měly vést k jejich vyšší spokojenosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis analyzes customers´ satisfaction in the selected spa establishment. The theoretical section provides the basis for the practical part. The former deals with basic concepts of tourism, the spa industry and service sector. It also addresses customers´ satisfaction and its measurement methods. The practical part describes a selected spa company where a marketing research was conducted. Using the techniques of marketing research the guest satisfaction has been studied in this spa establishment. According to the obtained results several improvements were proposed which in the opinion of guests should lead to higher satisfaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prajzlerova_2013.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
Prajzlerova v.PDFPosudek vedoucího práce213,8 kBAdobe PDFView/Open
Prajzlerova o.PDFPosudek oponenta práce214,26 kBAdobe PDFView/Open
Prajzlerova obh.PDFPrůběh obhajoby práce82,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.