Název: Dělání genderu v biografických narativech transsexuálů.
Další názvy: Doing gender in biographical narratives of transsexuals.
Autoři: Verešová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7796
Klíčová slova: dělání genderu;binární genderový systém;gender a pohlaví;transsexualita FtM;maskulinita;narativní biografické rozhovory
Klíčová slova v dalším jazyce: doing gender;the binary gender system;gender and sex;transsexuality FtM;masculinity;narrative biographical interviews
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá metodami dělání genderu transsexuálních osob. Hlavním cílem práce je zjistit, co dělají transsexuální lidé pro to, aby byli ostatními správně rozpoznáni jako příslušníci toho genderu, se kterým se identifikují. Data byla získávána jednak narativními biografickými rozhovory, a jednak prostřednictvím e-mailové komunikace. Bakalářská práce pracuje s informacemi od pěti respondentů, u nichž byla diagnostikována transsexualita typu FtM.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the methods of doing gender of transsexual people. The main aim of the thesis is to find out what transsexual people do in order to be recognized as members of the gender category with which they identify themselves. The data were obtained by using the biographical interviews and by using e-mail communication. The thesis uses information from the five respondents diagnosed with FtM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zuzana Veresova.pdfPlný text práce415,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veresova-vedouci.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Veresova-oponent.docPosudek oponenta práce35 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Veresova.JPGPrůběh obhajoby práce205,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7796

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.