Název: Teorie elitní demokracie J. A. Schumpetera a její aplikace na třech případových studiíí
Další názvy: Theory of J. A. Schumpeter´s elite democrasy and aplication of case studies
Autoři: Palý, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Kvěš, Robin
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7831
Klíčová slova: Josef Alois Schumpeter;Velká Británie;Česká republika;Albánie;teorie demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: Josef Alois Schumpeter;Great Britain;Czech republic;Republic of Albania;theory of democracy
Abstrakt: Práce se věnuje elitní demokracii J. A. Schumpetera. Základní tezí je zjistit, jak je ovlivněna aplikace Schumpeterova teoretického modelu jím vytyčenými podmínkami.Práce se v první části věnuje teoretickému modelu. V dalších částech je zkoumána absence či přítomnost podmínek v jednotlivých zkoumaných systémech. Případové studie se zaměřují na Velkou Británii, Českou republiku a Albánskou republiku. V závěrečných kapitolách jednotlivých studií je shrnuto jak a proč systém reálně funguje. Dále jaké podmínky jsou přítomny či nepřítomny. Výstup ze zkoumané teze je uveden v Závěru.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper presents Schumpeter?s model of democracy and its application to the three exemplary case studies. The first part describes Schumpeter?s theoretical model. In this paper the model itself is described and its critique, as well as the possible variants of its interpretations, is presented. In this chapter, the conditions required for appropriate application of this model are depicted. In the presented study cases, the model is applied to three states (i.e. The United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland, the Czech Republic, and the Republic of Albania). The main examined factor is the influence of possible absence of these conditions on the practical functioning of the political system. The main posed question is whether this model can democratically operate in every environment, or whether its improper application can generate democratic deficits of the authoritative regime.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Paly_final BP.pdfPlný text práce547,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paly Daniel_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce40,74 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Paly_opo.docxPosudek oponenta práce44,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Daniel Paly.pdfPrůběh obhajoby práce325,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.