Title: Praktické problémy portugalské dekolonizace v Africe
Other Titles: Practical problems Portuguese decolonization in Africa
Authors: Matějka, Tomáš
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7845
Keywords: MPLA;FRELIMO;dekolonizace;Portugalsko;Angola;Mosambik
Keywords in different language: MPLA;FRELIMO;decolonization;Portugal;Angola;Mozambique
Abstract: Práce se snaží přiblížit přiblížit problémy a specifika portugalské dekolonizace v Africe, zejména pak v Angole a Mosambiku. V práci jsou představeny klíčové události, osobnosti a hnutí, která se podíleli na procesu dekolonizace.
Abstract in different language: Work tries to get closer to the problems and the specifics of Portuguese decolonization in Africa, especially Angola and Mozambique. The paper presents the key events, personalities and movements that contributed to the process of decolonization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.4. 2012 Bakalarska prace - Tomas Matejka.pdfPlný text práce266,83 kBAdobe PDFView/Open
Matejka_VED.docxPosudek vedoucího práce41,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Matejka-MV-BAS-OP.docxPosudek oponenta práce39,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Matejka Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce298,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.