Název: Praktické problémy portugalské dekolonizace v Africe
Další názvy: Practical problems Portuguese decolonization in Africa
Autoři: Matějka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7845
Klíčová slova: MPLA;FRELIMO;dekolonizace;Portugalsko;Angola;Mosambik
Klíčová slova v dalším jazyce: MPLA;FRELIMO;decolonization;Portugal;Angola;Mozambique
Abstrakt: Práce se snaží přiblížit přiblížit problémy a specifika portugalské dekolonizace v Africe, zejména pak v Angole a Mosambiku. V práci jsou představeny klíčové události, osobnosti a hnutí, která se podíleli na procesu dekolonizace.
Abstrakt v dalším jazyce: Work tries to get closer to the problems and the specifics of Portuguese decolonization in Africa, especially Angola and Mozambique. The paper presents the key events, personalities and movements that contributed to the process of decolonization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
27.4. 2012 Bakalarska prace - Tomas Matejka.pdfPlný text práce266,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejka_VED.docxPosudek vedoucího práce41,71 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Matejka-MV-BAS-OP.docxPosudek oponenta práce39,84 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Matejka Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce298,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7845

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.