Název: Rusko-srbské vztahy po skončení studené války jako nástroj ruského vlivu na Balkáně
Další názvy: Russian-Serbian relations after the Cold War as an instrument of Russian influence in the Balkans
Autoři: Šandová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7851
Klíčová slova: Rusko;Srbsko;bilaterální vztahy;ekonomika;bezpečnost;Kosovo;balkánské války;kulturní spolupráce;pravoslavná církev;politická spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: Russia;Serbia;bilateral relations;economy;security;Kosovo;balkan wars;cultural cooperation;orthodox church;political cooperation
Abstrakt: Ačkoliv Bělehrad považuje vstup do Evropské unie jako jeden z hlavních strategických cílů své zahraniční politiky a má silnou proevropskou rétoriku, je třeba vzít na vědomí jeho vztahy s Ruskou federací. Historicky jsou vztahy mezi Ruskem a Srbskem velmi dobré, Rusko stálo při Srbsku v průběhu vytváření jeho státnosti a snaze o její udržení. Tradičně ruští představitelé prezentují Srbsko jako svého klíčového partnera v jihovýchodní Evropě. Pro Rusko jde o největšího spojence v regionu. Dokonce se mluví o tom, že v případě silného postavení Srbska na Balkáně, je zde automaticky i velký vliv Ruska. To je aktuální dnes, kdy se v regionu střetávají sféry vlivu EU a Ruské federace. Rusko má vyvinuté vztahy se Srbskem v oblasti energetiky, také jde o velmi významné obchodní partnery. Důležité jsou také rusko-srbské dohody v oblasti leteckých služeb, spolupráce v oblasti železniční a námořní dopravy, dopravní infrastruktury, vojenských zařízení, bezpečnostní oblasti a další.
Abstrakt v dalším jazyce: Although Belgrade considers entry into the Union as one of the main strategic goals of their foreign policy and takes a strong pro-European rhetoric, it is necessary to take note of its relations with the Russian Federation. Historically is the relations between Russia and Serbia very good, Russia has stood by Serbia in the formation of its statehood and effort to maintain it. Traditionally, Russian officials Serbia presented as a key partner in Southeast Europe. For Russia regards greatest ally in the region. Even talking about it, that if a strong Serbia in the Balkans, it is automatically a large Russian influence here. This is topical today, when just on the Balkan Peninsula clash sphere of influence of both the EU and the Russian Federation. Russia has developed relations with Serbia in the field of energy, then it is a very important trade partners. Important are also the Russo-Serbian agreement on air services, cooperation in the field of railway and maritime transport, transport infrastructure, military equipment, security cooperation and other.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rusko-srbske vztahy po skonceni studene valky jako nastroj ruskeho vlivu na Balkane.pdfPlný text práce641,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sandova_ved_pol.pdfPosudek vedoucího práce532,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SANDOVA_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce41,67 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
barbora Sandova.pdfPrůběh obhajoby práce316,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7851

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.