Název: Působení nadnárodních korporací v rozvojovém světě (diskuze pozitivních a negativních důsledků)
Další názvy: Activities of transnational corporations in developing world (discussion of the positive and negative consequences)
Autoři: Heidelmeier, Jan
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7857
Klíčová slova: TNC;společenská odpovědnost firem;Shell;Coca-Cola;vliv;působení;obchod;Nigérie;Indie;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: TNC;corporate social responsibility;Shell;Coca-Cola;influence;effect;market;Nigeria;India;environment
Abstrakt: Práce se nejprve věnuje teoretické části o nadnárodních společnostech, důležité k pochopení druhé, analytické části, kde se práce zabývá případovou studií společností Shell a Coca-Cola působících v Nigérii a Indii. Využité poznatky jsou poté využity k zodpovězení výzkumných otázek stanovených na začátku práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of thesis is devoted to the theoretical part of transnational corporations, important to understand the second, analytical part where the thesis deals with a case study of Shell and Coca-Cola operating in Nigeria and India. Utilized findings are then used to answer the research questions set out at the beginning of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Heidelmeier.pdfPlný text práce306,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
heidelmeier_ved_ves.pdfPosudek vedoucího práce644,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heidelmeier_opo_MV-VES.pdfPosudek oponenta práce521,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jan Heidelmeier.pdfPrůběh obhajoby práce341,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7857

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.