Title: Dekolonizace britské Afriky - příklad vybrané země
Other Titles: Decolonization of British Africa - case study
Authors: Švédová, Kristýna
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7895
Keywords: kolonizace;dekolonizace;Britské impérium;boj za nezávislost;hnutí Mau Mau;formování státnosti;Jomo Kenyatta;Velká Británie;Keňa;Afrika
Keywords in different language: colonization;decolonization;British empire;fight for independence;Mau Mau movement;formation of statehood;Jomo Kenyatta;Great Britain;Kenya;Africa
Abstract: Dekolonizace států bývalých imperiálních velmocí patří k jednomu z nejvýznamnějších okruhů moderní historie. Cílem předkládané bakalářské práce bylo představit specifika keňské dekolonizace a ukázat její důsledky na novodobé dění v historii, které je v práci vymezeno obdobím po získání nezávislosti tj. rokem 1963, až do současnosti. Ústřední tezí bylo potvrdit, že proces dekolonizace negativně ovlivnil ?nezávislou? Keňu.Práce se skládá ze dvou hlavních částí, obecné části popisující obecné rysy britské de/kolonizace a části případové studie, které se větví na dílčí kapitoly a podkapitoly. Obecná část se skládá ze dvou kapitol, přičemž obě dvě jsou převážně popisem historických událostí, které jsou nezbytné pro pochopení řešení problematiky týkající se případové studie Keni. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje výhradně na oblast východní Afriky, konkrétně na Keňskou republiku.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on decolonization of the British East Africa and its problems connected with this process. Decolonization of the states of the former imperial powers belongs to the most important sphere of the modern history. The problematic associated with decolonization's events has been plentifully discussed among researchers. The aim of the bachelor's thesis is to introduce the specifics of the Kenya's decolonization and to show consequences of the decolonization which impressed modern events after the declaring an independence in 1963. The key aim is to confirm that the decolonization had negative impact on events in Kenya. The thesis is divided into two main parts - general part and case study, which are branched into chapters and subchapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svedova K., BP 2013.pdfPlný text práce636,14 kBAdobe PDFView/Open
Svedova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce44,19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
SVEDOVA_OPO_MV_BAS.docxPosudek oponenta práce40,78 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kristyna Svedova.pdfPrůběh obhajoby práce271,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.