Název: Politické systémy Austrálie a Nového Zélandu - komparativní studie
Další názvy: Political systems of Australia and New Zealand - comparative study
Autoři: Řeháčková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7931
Klíčová slova: Austrálie;Nový Zéland;politický systém;ústavní dokumenty;volební systém;stranický systém;politické strany
Klíčová slova v dalším jazyce: Australia;New Zealand;political system;constitutional documents;electoral system;party system;political parties
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je komparativní studie politických systémů Austrálie a Nového Zélandu. V textu jsou zmíněny informace o společné historii a o Commonwealthu, neboť se tyto prvky podílely na vytvoření současných podob politických systémů obou zemí. V práci jsou dále představeny základní informace o obou zemích, jejich stručná historie a důležité ústavní dokumenty. Následně je charakterizována struktura politických systémů obou zemí. Tato práce si klade za cíl zjistit, nakolik jsou si politické systémy Austrálie a Nového Zélandu podobné a zároveň, v čem se naopak od sebe liší.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is a comparative study of political systems of Australia and New Zealand. The text provides information on the common historical background and the Commonwealth, as these elements shaped the political systems into the forms existing today. The text further offers basic information on the two countries, their brief history and important constitutional documents. The structure of the two political systems is then explained. This work aims to determine the extent to which the political systems of Australia and New Zealand share similarities and conversely how much they differ.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Rehackova Jitka.pdfPlný text práce599,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehackova_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce44,33 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
REHACKOVA_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce39,94 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jitka Rehackova.pdfPrůběh obhajoby práce315,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.