Title: Giovanni Sartori a výběr z jeho díla
Other Titles: Giovanni Srtori, his life and selection of work
Authors: Toušková, Ludmila
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7935
Keywords: Giovanni Sartori;biografie;teorie demokracie;multikulturalismus;politické strany;stranické systémy
Keywords in different language: Giovanni Sartori;biography;theory of democracy;multiculturalism;political parties;party system
Abstract: Má bakalářská práce je věnována jednomu z nejvýznamnějších politologických vědců 20. století, Giovanni Sartorimu. Cílem mé práce bylo především přinést alespoň z části ucelený obraz o přínosu a vlivu tohoto významného a uznávaného badatele současné politologické vědě. V první části své práce jsem věnovala pozornost jeho životu a profesním úspěchům. Následně jsem se zaměřila na jeho významná díla v oblastech teorie demokracie a fenoménu multikulturalismu. Největší pozornost však ve své práci věnuji Sartoriho typologii stranických systémů, jakož to jeho nejspíše nejznámější práci v oblasti politické vědy. Na závěr své práce představuji i kritiku této Sartoriho typologie jak tuzemském, tak zahraničním prostředí.
Abstract in different language: The thesis presents one of the most important politics scientist of 20. century, Giovanni Sartori. Aim of my thesis contribute in the least partial coherent image about contribution and influence of this meaningful and noted research worker present politics science. The first part presents his life and professional successes. Further on is aim at his meaningful works in sphere of theory of democracy and multiculturalism phenomenon. The greatest attention in my work devote to typology of Sartori partial system, like one of his best known work in political science. Final part presents criticism this typology of Sartori in the inland and external area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA FINALKA 1.pdfPlný text práce377,38 kBAdobe PDFView/Open
Touskova_VED_politologie.docxPosudek vedoucího práce42,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Touskova_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce593,38 kBAdobe PDFView/Open
Ludmila Touskova.pdfPrůběh obhajoby práce353,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.