Title: Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí
Other Titles: Post-Communist Left in Central-East Europe - comparison of three countries
Authors: Tydrychová, Kateřina
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Naxera, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7936
Keywords: postkomunistická levice;komunistická strana;Česká republika;Slovensko;Polsko;programová transformace
Keywords in different language: post-communist left;communist party;Czech republic;Slovakia;Poland;programme's transformation
Abstract: Tématem této práce je porovnat tři postkomunistické politické strany ve třech státech (České republice, Slovensku a Polsku). Před dvěma desítkami let byly všechny tyto země součástí sovětského bloku a v každé z nich se nacházela monopolní státostrana, která koncentrovala všechnu moc ve svých rukou. Po r. 1989 jsou nuceny se moci vzdát a přizpůsobit se novému prostředí. Cílem práce je zjistit, zda se tyto strany transformovaly ve strany sociálnědemokratického typu či zdali transformace selhala. Porovnávány jsou volební výsledky stran, vedení stran, politický program a členství stran v PES a v SI. Slovenská i polská strana prošly úspěšnou transformací, ale jejich český protějšek nikoliv. Přesto si KSČM drží permanentní voličskou podporu, ale chybí ji potenciál vstoupit do vlády. Slovenská i polská strana naopak koaličním potenciálem disponují. Slovenská SDĽ je ale nakonec pohlcena stranou SMER.
Abstract in different language: This thesis is entitled Post-Communist Left in Central-Eastern Europe - It compares three post-communist left-wing parties in three historically similar states (Czech Republic, Slovakia and Poland). Two decades ago, all of these countries were a part of the Soviet block and inside them, there was one monopolist state-party which concentrated all the state power in its hands. After 1989, monopoly parties had to give up their power and adapted to the new environment. My goal was to find out whether these parties are transformed into the Social Democratic Party or whether they failed in their transformation. I compare party election results, party leadership, party political programme and party membership of the PES and SI. Slovakian SDĽ and Polish SLD passed through the party programme's transformation successfully, but their Czech counterparts did not. Nevertheless, the KSČM holds a permanent electoral support and belongs to relevant parties in the Czech Republic. However, KSČM does not have potential to enter into the government. Polish SLD and Slovakian SDĽ were in government at least once until today. Slovakian SDĽ was eventually absorbed by SMER.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Postkomunisticka levice ve stredovychodni Evrope.pdfPlný text práce354,86 kBAdobe PDFView/Open
Tydrychova_ved_BP_POL.pdfPosudek vedoucího práce532,09 kBAdobe PDFView/Open
Tydrychova_OPO_pol.pdfPosudek oponenta práce91,19 kBAdobe PDFView/Open
Katerina Tydrychova.pdfPrůběh obhajoby práce307,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.