Title: Nové politické strany v ČR a SR- Věci veřejné a Sloboda a Solidarita
Other Titles: The new political parties in the Czech and Slovakia: Věci veřejné a Sloboda a Solidarita
Authors: Valentová, Magdalena
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7939
Keywords: Věci veřejné;Sloboda a Solidarita;populismus;stranické členství;předseda strany;kartelová strana
Keywords in different language: Věci veřejné;Sloboda a Solidarita;populism;party membership;party leader;cartel party
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vznikem nových stran v Čechách a na Slovensku, konkrétně stranou Věci veřejné a Slobodou a Solidaritou. Cílem této práce je analyzovat vznik těchto stran, jejich vývoj a vnitřní fungování. Práce se zaměřuje na členství v těchto stranách, na pozici jejich předsedů, na stranickou programovou ideologii a na jejich populistické kroky. Hlavním tématem této práce je zjištění příčin vzniku VV a Sas a jaké zastávají role v rámci daných stranických systémů.
Abstract in different language: This Bachelor diploma thesis explores the phenomenon of the emergence of new political parties by comparing Czech political party VV and Slovak political party SaS. The aim of this study was to analyze the emergence of these parties, their development and inner workings. The work also focuses on membership in these parties, the position of the leader, the ideology of the party and populist steps towards the success in elections. The main issue of this work is concerning on what is the cause of the emergence of these parties and the position they occupy in national party systems and finally the role played in these party systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc fin22222.pdfPlný text práce789,93 kBAdobe PDFView/Open
Valentova_ved_POL.pdfPosudek vedoucího práce524,47 kBAdobe PDFView/Open
Valentova_OPO_politologie.docxPosudek oponenta práce42,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Magdalena Valentova.pdfPrůběh obhajoby práce302,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.