Název: Nové politické strany v ČR a SR- Věci veřejné a Sloboda a Solidarita
Další názvy: The new political parties in the Czech and Slovakia: Věci veřejné a Sloboda a Solidarita
Autoři: Valentová, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7939
Klíčová slova: Věci veřejné;Sloboda a Solidarita;populismus;stranické členství;předseda strany;kartelová strana
Klíčová slova v dalším jazyce: Věci veřejné;Sloboda a Solidarita;populism;party membership;party leader;cartel party
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vznikem nových stran v Čechách a na Slovensku, konkrétně stranou Věci veřejné a Slobodou a Solidaritou. Cílem této práce je analyzovat vznik těchto stran, jejich vývoj a vnitřní fungování. Práce se zaměřuje na členství v těchto stranách, na pozici jejich předsedů, na stranickou programovou ideologii a na jejich populistické kroky. Hlavním tématem této práce je zjištění příčin vzniku VV a Sas a jaké zastávají role v rámci daných stranických systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor diploma thesis explores the phenomenon of the emergence of new political parties by comparing Czech political party VV and Slovak political party SaS. The aim of this study was to analyze the emergence of these parties, their development and inner workings. The work also focuses on membership in these parties, the position of the leader, the ideology of the party and populist steps towards the success in elections. The main issue of this work is concerning on what is the cause of the emergence of these parties and the position they occupy in national party systems and finally the role played in these party systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc fin22222.pdfPlný text práce789,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova_ved_POL.pdfPosudek vedoucího práce524,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova_OPO_politologie.docxPosudek oponenta práce42,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Magdalena Valentova.pdfPrůběh obhajoby práce302,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7939

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.