Název: Giovanni Sartori a výběr z jeho díla
Další názvy: Giovanni Sartori - Theory of party systems
Autoři: Toušková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7956
Klíčová slova: Giovanni Sartori;stranický systém;typologie;umírněný pluralismus;polarizovaný pluralismus;kritika;přínos
Klíčová slova v dalším jazyce: Giovanni Sartori;party system;typology;moderate pluralism;polarised pluralism;criticism;contribution
Abstrakt: Tato akalářská práce je zaměřena na typologii stranických systémů, kterou představuje Giovanni Sartori v jeho nejznámější práci Strany a stranické systémy. Tato typologie je dobře známá, díky svému odlišení mezi polarizovaným a umírněným pluralismem. Ve své práci posunuje přemýšlení o stranických systémech na jinou úroveň. Při konstrukci své typologie využívá početní kriterium, ale i kriterium ideologické vzdálenosti. Ve své typologii rozděluje systémy do sedmi typů. I přes to, že je jeho typologie nejpropracovanější, někteří autoři ji kritizují. Z této kritiky plyne, že Sartoriho typologie je již nedostačující a měla by být nahrazena novým konceptem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is focused on typology of party systems which presets Giovanni Sartori in his most famous work Parties and Party System. This typology is still most widely know for the distinctions which it draw between systems of polarised pluralism and systems of moderate pluralism. In this book carried Sartori the thinking on party systems to a wholly new level. For although he did emphasise the importance of party numbers (format) in the classification of party system, and in this sense remained in step with other scholars in the field, he also went beyond these other typologies by including as a second principal definitional criterion the ideological distance that separated the parties in the system. Party systems would therefore be classified according to the number of parties in the system, in which there was a distinction between formats with two parties, those with up to some five parties (limited pluralism) and those with some six parties or more (extreme pluralism); and according to the ideological distance separating the relevant extreme parties in the system, which would either be small (?moderate?) or large (?polarised?). Sartori´s typology is well worked-out and most other thesis about party systems are based on his conceptions. Neverheless, some authors criticizes this typology, because Sartori´s typology is obsolete or for another reasons. In this bachelor´s thesis we came to conclusion that typology of party systems should by replaced by the new one, which will able to be better qualified reflect current situation in party systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka oprava.pdfPlný text práce513,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Touskova_ved.docxPosudek vedoucího práce44,14 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
touskova_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce599,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Touskova Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce251,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.