Title: Věcněprávní prostředky zajištění pohledávky
Other Titles: In rem instruments to secure a liability
Authors: Štička, Karel
Advisor: Šíma, Alexander
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7968
Keywords: Zástavní právo;zadržovací právo;věřitel;dlužník;zástavce;podzástavce;zadržovatel
Keywords in different language: right of lien;right of retention;creditor;debtor;pledger;retentive
Abstract: Diplomová práce se názvem ?Věcněprávní prostředky zajištění pohledávky? se zaměřuje na současnou právní úpravu věcněprávních zajišťovacích institutů. Jednotlivé prostředky zde budou vymezeny a popsány tak, jak jsou v současné době upraveny v občanském zákoníku. Výklad bude podpořen judikaturou českých soudů. Bude zmíněn i jejich právní vývoj. Práce dále obsahuje popis právní úpravy věcněprávního zajištění podle obchodního zákoníku. Dále bude zmíněno, jakým způsobem se určuje právní řád státu v případě, že oběma stranami zajištěné pohledávky nebudou občané České republiky. Práce také bude obsahovat popis právní úpravy podle Nového občanského zákoníku.
Abstract in different language: Title of the thesis is ?In rem instruments securing the liability?. Thesis will be composed of several parts. After the opening part will follow the part where the individual instruments of in rem securing will be named and briefly described. Third part of the thesis will be dedicated to the historical development of in rem instruments in the Czech Republic. Fourth part is the center of the thesis and it contains the main description of in rem instruments securing the liability. The individual instruments will be described here. Fifth part of thesis will be comparison between legislation of the Civil Code and legislation of the Commercial Code. Sixth part of my thesis will be dedicated to the description of securing legal relationships, where the sides of the relationship are not both citizens of one country. Last part of the thesis will be description of the in rem instruments securing the liability in the New Civil Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Sticka, Karel (R08M0332P) - TTTO.pdfPlný text práce527,04 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sticka.pdfPosudek vedoucího práce743,86 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sticka.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sticka.pdfPrůběh obhajoby práce303,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.