Název: Rozhodčí řízení a jeho vztah k civilnímu procesu
Další názvy: Arbitration and its relation to the civil legal proceedings
Autoři: Končická, Petra
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Rabanová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7973
Klíčová slova: arbitrabilita;etika;rozhodce;rozhodčí řízení;rozhodčí soud;občanské soudní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: arbitrability;ethics;arbiter;arbitral procedure;arbitral court;civil legal proceeding
Abstrakt: Diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá historií a současnou právní úpravou rozhodčího řízení a zároveň porovnává vybrané instituty s úpravou zahraniční. V poslední části se zaměřuje na vztah rozhodčího řízení k civilnímu procesu. Pozornost je věnována i novele ZRŘ z r. 2012, jež především posiluje postavení spotřebitelů v rozhodčím řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: Introductory chapters of this thesis discusses the history of arbitration proceedings and the current legal regulations and compares selected institutes with foreign legal regulations. The last chapter focuses on arbitration and its relationship to the civil justice system. Attention is also paid to amendment of Arbitration Act from 2012, which primarily makes position of consumers in arbitration stronger.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozhodci rizeni ve vztahu k civilnimu procesu.pdfPlný text práce671,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Koncicka.pdfPosudek vedoucího práce813,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Koncicka.pdfPosudek oponenta práce775,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Koncicka.pdfPrůběh obhajoby práce311,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7973

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.