Název: Řešení spotřebitelských sporů v ADR řízení po novele zákona o rozhodčím řízení
Další názvy: Settlement of consumer disputes in the ADR procedure after amendment of the Arbitration Act
Autoři: Kopřiva, Dušan
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7976
Klíčová slova: arbitrabilita;etika;rozhodce;rozhodčí řízení;rozhodčí soud;spotřebitel
Klíčová slova v dalším jazyce: arbitrability;ethics;arbiter;arbitral procedure;arbitral court;consumer
Abstrakt: Diplomová práce se v úvodních kapitolách zaměřuje na historii ADR a významem etiky v mimosoudním řešení sporů. V další části je prezentována novela zákona o rozhodčím řízení. V následujících kapitolách je podrobněji popsáno rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech a ochrana spotřebitele v tomto řízení. Samostatnou kapitolu tvoří ADR dle francouzského dekretu číslo 2011-48. V poslední kapitole je uvedeno srovnání řešení spotřebitelských sporů v ADR dle české a francouzské právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: Introductory chapters of this thesis focuses on the history of ADR and ethics value in alternative dispute resolution. The next section presents an amendment to the law of arbitration. In the following chapters is described in more detail arbitration in consumer disputes and consumer protection in this proceeding. A separate chapter is consecrated to French Decree No. 2011-48 concerning ADR. The last chapter is a comparison of consumer disputes in ADR, according to Czech and French legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Dusan Kopriva.pdfPlný text práce551,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kopriva.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kopriva.pdfPosudek oponenta práce673,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kopriva.pdfPrůběh obhajoby práce299,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.