Název: Smluvní vztahy při poskytování energií
Další názvy: Contractual obligation providing energie contract
Autoři: Bejvančická, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7984
Klíčová slova: energie;elektřina;plyn;zákazník;dodavatel;spotřebitel;spotřebitelské smlouvy
Klíčová slova v dalším jazyce: energy;electricity;gas;customer;consumer;energy supplier;consumer contract
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na smluvní vztahy při poskytování energií. Jde o smlouvy spotřebitelské. Jsou zde popsány speciální náležitosti smluv o dodávkách energií. Na jedné straně stojí zákazník (spotřebitel) a na druhé dodavatel energií. Energiemi se zde myslí převážně elektřina a plyn. Obecně jsou tyto smlouvy upraveny v občanském zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the contractual relationships in the provision of energy. It is a consumer contract. So on the one hand there are customers (consumers) and the other energy supplier. Energies are here mainly thought electricity and gas. Generally, these contracts are governed by the Civil Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Smluvni vztahy pri poskytovani energii- Bejvancicka.pdfPlný text práce4,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Bejvancicka.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Bejvancicka.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Bejvancicka.pdfPrůběh obhajoby práce259,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.