Title: Postavení profesionálního sportovce v právním řádu ČR
Other Titles: Status of professional sportsman in the legal system of Czech republic
Authors: Mareš, Jakub
Advisor: Tesař, Tomáš
Referee: Pelech, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7987
Keywords: sport;profesionální sportovec;postavení profesionálního sportovce;odpovědnost profesionálního sportovce;právo
Keywords in different language: sport;professional sporstman;status of professional sportsman;liability of professional sportsman;law
Abstract: Práce má dva základní cíle. Na úvodní kapitoly o vztahu sportu a práva navazuje pojednání o právním postavení profesionálního sportovce v Právním řádu ČR. Vzhledem k jeho neuspokojivému zařazení se snaží navrhnout potencionální řešení problematiky.
Abstract in different language: Two main objectives of this thesis are to discuss basic concepts of sports law and comprehensively consider the position of the professional athlete within the legal system of the Czech Republic. Present position of professional athletes is still ambiguous. That is why some solutions were suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalnipdf.pdfPlný text práce605,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mares.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mares.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mares.pdfPrůběh obhajoby práce266,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.