Název: Právní následky vadných právních úkonů
Další názvy: Legal consequences of defective legal acts
Autoři: Kratochvílová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Tomáš
Oponent: Spurný, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8005
Klíčová slova: občanskoprávní vztahy;občanskoprávní skutečnosti;právní úkon;náležitosti;typy;obsah;vady;právní následky;zdánlivé právní úkony;neplatnost;odstoupení;odporovatelnost;nový občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: legal act;essentials;types;consequences;apparent;new civil code;civil relations;civil reality;content;defects;invalidity;withdrawal;unenforceability
Abstrakt: Práce se věnuje vadným právním úkonům a následkům s nimi spojených. Ve svém úvodu obecně shrnuje právní úkony,jejich náležitosti, jejich obsah. Následně je zaměřena na hlubší analýzu vad právních úkonů a především na právní následky, které tyto vady způsobují. V závěru práce je uvedena komparace dosavadní právní úpravy a nového občanského zákoníku, která je zaměřena na oblast právních následků vadných právních úkonů včetně úvahy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to provide a clear, concise and comprhensive legal interpretation of the legal consequences of defective legal actions. In the light of the new rules of civil law adopted in Civil Code No.89/2012 Coll., there is also scope for consideration de lege ferenda, which is focused on the consequences of defective legal acts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE- PRAVNI NASLEDKY VADNYCH PRAVNICH UKONU Kratochvilova Eva 2013.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kratochvilova.pdfPosudek vedoucího práce954,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kratochvilova.pdfPosudek oponenta práce761,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce285,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8005

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.