Název: Autorskoprávní ochrana audiovizuálního díla
Další názvy: Copyright protection of audiovisual material
Autoři: Karpeta, Mikuláš
Vedoucí práce/školitel: Žikovská, Petra
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8011
Klíčová slova: autorské právo;audiovizuální dílo;Internet;autorskoprávní ochrana
Klíčová slova v dalším jazyce: copyright;audiovisual work;Internet;intellectual property law
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je právní analýza stávajících autorskoprávních vztahů, týkajících se ochrany audiovizuálních děl. V souvislosti s rozvojem a rozšířením Internetu je zvláštní pozornost věnována autorskoprávní ochraně audiovizuálních děl pro prostředí Internetu. Nejprve je popsáno relevantní legislativní prostředí existující v České republice, v Evropské unii a v mezinárodním právu. Pak jsou popsány a rozebrány různé aspekty nejčastějších způsobů porušování autorských práv v prostředí Internetu. Na základě této analýzy jsou v závěru uvedeny návrhy doplnění ustanovení existující legislativy pro oblast právní ochrany audiovizuálních děl v prostředí Internetu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with some issues regarding the legal protection of audiovisual works. Due to the recent expansion of and progress in modern technologies, especially the Internet, the legislation has to react to the changing state-of-the art in that field by providing new means for the necessary protection of all audiovisual works. In the first place the existing relevant legislation of the Czech Republic, of the European Union and of the international law is briefly summarised. A description and an analysis of various aspects of breaching the copyrights in the Internet environment follows. Finally, some legal measures that could be implemented in the existing legislation to improve the copyright protection of audiovisual works in the Internet environment are outlined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karpeta 2013.pdfPlný text práce829,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Karpeta.pdfPosudek vedoucího práce565,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Karpeta.pdfPosudek oponenta práce848,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Karpeta.pdfPrůběh obhajoby práce258,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.