Název: Komparace sportovních asociací v rámci EU z pohledu jejich právní úpravy, struktury a řešení sporů
Další názvy: Comparison of sport assotiations within EU regarding relevant legislation, associations' structure and dispute settlement
Autoři: Kosec, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Tomáš
Oponent: Šíma, Alexander
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8023
Klíčová slova: Sport;fotbal;komparace;sportovní asociace;Evropská unie;hokej;Irsko;Holandsko;Slovensko
Klíčová slova v dalším jazyce: Sport;association;European union;legislation;dispute settlement;football;hockey;Czech;Slovak;Irish;Netherlands
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na téma komparace sportovních asociací v rámci Evropské Unie. Práce se zabývá právní úpravou, strukturou a řešení sporů v asociacích. Hlavní částí této práce je komparace stanov Fotbalové asociace České Republiky se stanovami Českého svazu ledního hokeje, Irskou fotbalovou asociací, Holandskou fotbalovou asociací a Slovenskou fotbalovou asociací.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the theme of the comparison of sport associations within European Union. It deals with relevant legislation, associations' structure and dispute settlement. The key point is the comparison of the statutes of Football association of the Czech Republic with statutes of the Czech Ice Hockey Association, the Irish Football Association, the Royal Netherlands Football Association and the Slovak Football Association.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka CD ROM s patitulem nove.pdfPlný text práce718,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kosec.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kosec.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kosec.pdfPrůběh obhajoby práce300,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.