Title: Komparace sportovních asociací v rámci EU z pohledu jejich právní úpravy, struktury a řešení sporů
Other Titles: Comparison of sport assotiations within EU regarding relevant legislation, associations' structure and dispute settlement
Authors: Kosec, Daniel
Advisor: Tesař, Tomáš
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8023
Keywords: Sport;fotbal;komparace;sportovní asociace;Evropská unie;hokej;Irsko;Holandsko;Slovensko
Keywords in different language: Sport;association;European union;legislation;dispute settlement;football;hockey;Czech;Slovak;Irish;Netherlands
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na téma komparace sportovních asociací v rámci Evropské Unie. Práce se zabývá právní úpravou, strukturou a řešení sporů v asociacích. Hlavní částí této práce je komparace stanov Fotbalové asociace České Republiky se stanovami Českého svazu ledního hokeje, Irskou fotbalovou asociací, Holandskou fotbalovou asociací a Slovenskou fotbalovou asociací.
Abstract in different language: The thesis is focused on the theme of the comparison of sport associations within European Union. It deals with relevant legislation, associations' structure and dispute settlement. The key point is the comparison of the statutes of Football association of the Czech Republic with statutes of the Czech Ice Hockey Association, the Irish Football Association, the Royal Netherlands Football Association and the Slovak Football Association.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka CD ROM s patitulem nove.pdfPlný text práce718,03 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kosec.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kosec.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kosec.pdfPrůběh obhajoby práce300,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.