Název: Srovnání tréninku v naturální a sportovní kulturistice
Další názvy: Comparison of training in sport bodybuilding and natural bodybuilding
Autoři: Hamp, Martin
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8027
Klíčová slova: naturální kulturistika;sportovní kulturistika;trénink
Klíčová slova v dalším jazyce: natural bodybuilding;sport bodybuilding;training
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na srovnání vrcholového kulturistického tréninku v naturální a sportovní kulturistice. V samotném výzkumu se zaměřujeme na skupinu naturálních a sportovních kulturistů, kde nejprve získáme prostřednictvím sociologického dotazníku základní údaje o kulturistech a poté na základě vyšetření celkového tvaru páteře a vyšetření svalových dysbalancí analyzujeme vliv vrcholového kulturistického tréninku na pohybový aparát naturálních a sportovních kulturistů
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation is focused on comparison of bodybuilding workouts in natural and professional bodybuilding by motion apparatus examination. Research section is focused on a group of natural and professional bodybuilders. Via sociology questionnaires, bodybuilder´s profiles are created for each bodybuilder. After it an influence of bodybuilding workouts to motion apparatus is investigated for each group of bodybuilders (natural and professional). This is performed based on their spinal shape and muscular disbalances examination.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - MH FINISH.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAMP VP.pdfPosudek vedoucího práce647,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAMP OP.pdfPosudek oponenta práce694,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAMP.pdfPrůběh obhajoby práce206,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.