Název: Využití speciálních cvičení pro nácvik útočných kombinací v mládežnickém basketbalu.
Další názvy: Use of special exercise for practicing offensive combinations in youth basketball.
Autoři: Pleva, Tadeáš
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8061
Klíčová slova: útočné kombinace;mládežnický basketbal
Klíčová slova v dalším jazyce: offensive combinations;youth basketball
Abstrakt: Tato diplomová práce předkládá možnosti využití speciálních cvičení pro nácvik útočných kombinací v mládežnickém basketbalu. Cvičení jsou čerpána z odborné literatury a případně modifikována. Aplikace vybraných cvičení v tréninkovém procesu by měla vést k využití i v zápasové situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is pay attention to theme using offensive combinations by young players of basketball.Exercises are taken from literature and possibly modified. Application of selected exercises in the training process should lead to recovery in the match situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tadeas Pleva DP.pdfPlný text práce638,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLEVA VP.pdfPosudek vedoucího práce77,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLEVA OP.pdfPosudek oponenta práce829,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLEVA.pdfPrůběh obhajoby práce208,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.