Title: Životní styl u lidí navštěvujících fitness centrum
Other Titles: Lifestyle of people visiting a fitness center
Authors: Bicanová, Eliška
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8080
Keywords: životní styl;fitness centrum;wellness;tělesné cvičení;výživa;alkohol
Keywords in different language: lifestyle;fitness center;wellness;workout;nutrition;alcohol
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje složky životního stylu, fitness centrum a životní styl lidí, kteří fitness centrum navštěvují. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny na podkapitoly. První část se věnuje životnímu stylu jako celku. Je zde popsán wellness životní styl, kterým se většinou řídí aktivní jedinci. Také je zde přiblížena tělesná zdatnost neboli fitness, která je při dodržování zásad zdravého životního stylu nepostradatelná. Ve druhé části jsou popsány jednostlivé složky životního stylu. Ve třetí části jsou shrnuty informace o fitness centru a také zásady cvičení v posilovně a aerobní zóně. Praktická část je konkrétně zaměřena na návštěvníky fitness center a na to, zda kromě pohybové aktivity dodržují i jiné zásady zdravého životního stylu.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the components of lifestyle, fitness center and lifestyle of people visiting a fitness center. The theoretical part is divided into three main chapters which are further divided into subsections. Wellness lifestyle and physical fitness are described in the first part. The second part describes components of lifestyle. The third part summarizes information about the fitness center and describes the main principles of workout in the gym or in the aerobic zone. The practical part is focused on visitors of fitness center and their lifestyle. There is described whether these visitors take drugs, drink alcohol or coffee or smoke cigarettes, how often they do fitness or if they eat healthy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Bicanova.pdfPlný text práce543,9 kBAdobe PDFView/Open
Berkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce155,31 kBAdobe PDFView/Open
Bicanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce390,19 kBAdobe PDFView/Open
Bicanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.