Název: Signální gramatika ve výuce německé morfologie
Další názvy: Signal Grammar in Teaching German Morphology
Autoři: Hajnová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Šíp, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8129
Klíčová slova: signální gramatika;signál;reakce;mnemotechnické pomůcky;didaktické metody
Klíčová slova v dalším jazyce: signal grammar;signal;reaction;mnemotechnical devices;didactic methods
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá použitím signální gramatiky ve výuce německé gramatiky. Práce je rozdělena na teoretickou část, v níž jsou popsány základní didaktické metody, úvod do psycholingvistiky, mnemotechnické pomůcky a především principy a prostředky signální gramatiky. Praktická část obsahuje přípravy na vyučovací jednotky a následné zhodnocení. Práce může posloužit jako inspirace pro vyučující německého jazyka, kteří hledají způsob, jak žákům zjednodušit určité gramatické jevy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis called Signal grammar in teaching German morphology deals with the signal grammar and with inclusion the signal grammar in teaching. It is divided into two parts - theoretical and practical part.The theoretical part contains some information about didactic methods; psycholinguistic basics, mnemonic devices and there are principles of signal grammar explained. In the practical part the point is teaching using signal grammar. At first were preparations for classes planed, than classes were practical taught and finally evaluated. Teachers of German language can find inspiration in this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Lenka Hajnova.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hajnova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce127,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajnova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hajnova_op.pdfPosudek oponenta práce276,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.